Tag Archives: Sun

Sun là thương hiệu của Tập đoàn Sun Group tên Công Ty Cổ Phần tập đoàn Mặt Trời. Sun được thành lập năm 2007 bởi một nhóm các nhà doanh nghiệp trẻ thành danh tại Ukraine. Tính đến nay sau hơn 10 năm nỗ lực đầu tư và phát triển Tập đoàn Sun Group đã ghi tên mình trên bản đồ du lịch cả nước với chuỗi công viên giải trí hiện đại thương hiệu Sun, thành công với sản phẩm bất động sản cao cấp.